Kursy duchowości – warsztaty Rozwoju Duchowego

Połączenie odpoczynku z wartościowymi zajęciami

 1. Rozwój Duchowy według programu autorstwa Marii Bożeny i Wiesława Kornalewiczów jest wyjątkowy ze względu na jego oryginalność. Nie jest kompilacją różnych poglądów, kierunków duchowości znanych lub mniej znanych. Jest koncepcją ściśle autorską, niekonwencjonalną, pełną świeżości spojrzenia, niezwykle logiczną i prostą, a zarazem bardzo głęboką, osadzoną w duchowości, potrzebnej współczesnemu człowiekowi kultury zachodniej. Autorzy opracowali ją w wyniku wewnętrznej, duchowej inspiracji. Do realizacji tego programu ma prawo tylko nasza Fundacja.
 2.  Omawiane tematy to m.in.: samodoskonalenie, sens życia, przeznaczenie a wolna wola, los człowieka, droga życia, cierpienie, wiara, miłość, pokora, tolerancja, mądrość, reinkarnacja, dobór partnerów życiowych, teściowie, duchowość w poszczególnych okresach życia, długość życia, starość, umieranie, po śmierci, religie, joga.
 3. Medytacja i to, jak medytować, to ważne zagadnienia tych warsztatów. Podobnie jak część wykładowa, proponowana medytacja ma wyraźne znamiona oryginalności, na którą składają się przede wszystkim skuteczność, prostota i bezpieczeństwo. Medytację w tym ujęciu traktuje się jako skuteczne narzędzie pomagające w procesie samodoskonalenia. Prostota i bezpieczeństwo pozwalają wchodzić w głęboką duchowość na drodze indywidualnej pracy, w normalnych warunkach codziennego życia.
 4. Psychotronika, zjawiska paranormalne, ezoteryka, parapsychologia, bioenergoterapia, radiestezja — tematy z tych obszarów są omawiane w miarę potrzeb przedstawianych zagadnień duchowych. Należy podkreślić, że duchowość traktowana jest tu jako fundament; poziom duchowy warunkuje zasadność wykorzystania technik paranormalnych. W trakcie zajęć kursanci otrzymują odpowiednie narzędzia do radzenia sobie w niektórych sytuacjach życiowych.
 5.  Radiestezja, bioenergoterapia, postrzeganie pozazmysłowe — umiejętności w tych obszarach stają się w pewnych okresach rozwoju duchowego istotnymi narzędziami pomocy dla danej osoby i jej najbliższego otoczenia. W perspektywie 7 lat te ważne umiejętności są uzyskiwane w miarę coraz to głębszego wchodzenia w duchowość.
 6. Odżywianie jest ważne nie tylko z punktu widzenia naszego zdrowia, jest niezwykle istotne duchowo. Ta duchowa strona pozwala odmiennie patrzeć na sprawy właściwego odżywiania. Wiele stereotypowych poglądów jest tu poddanych dyskusji. Proponowane zmiany w żywieniu są proste i łatwe w praktycznym stosowaniu.
 7. Zajęcia prowadzi współautor programu, Wiesław Kornalewicz, który wykłada, uczy, jak medytować, pokazuje i omawia różne naturalne techniki, bazuje na tym, czego sam doświadczył i co sam opracował. Zajęcia te są tak wartościowe i interesujące, ponieważ wykładowca realizuje to, co jest zgodne z jego przeznaczeniem. Na wczasy RD przyjeżdżają już wnuki tych, którzy skorzystali z tych kursów na początku lat 80.
 8. Wolne popołudnia, miłe towarzystwo, dobre warunki pobytu, piękne okolice Poraja — to wszystko pozwala wypocząć i skorzystać z uroków uzdrowiska.
 9. Tak dobre warunki i wartościowe zajęcia z kompetentnym wykładowcą mogą być zaproponowane za tak niską cenę tylko dlatego, że Fundacja jest organizacją non profit.
 10. Uczestnictwo w kursach Rozwoju Duchowego u większości osób zwiększa m. in. aktywność życiową i optymizm, dodaje wiary we własne siły, pogłębia spojrzenie na życie, rozpoczyna proces odblokowywania pozytywnej części osobowości charakteryzującej człowieka silnego, utalentowanego, sprawnego w życiu codziennym, ciepłego, rozumiejącego problemy otaczającego świata. To jest marzenie, dobre marzenie. Można je zrealizować poprzez systematyczną pracę. Zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą urzeczywistnić swoje dobre marzenia.
 11. Wczasy Rozwoju Duchowego to kurs duchowości, warsztaty duchowe i ćwiczenia duchowe, w trakcie których uczestnicy zajęć poznają bardzo wartościową i bezpieczną w samodzielnym praktykowaniu medytację naturalną, która jest dostosowana do możliwości i potrzeb przeciętnego współczesnego człowieka kultury zachodniej. Warsztaty z duchowości uczą naturalnych metod oczyszczania i doenergetyzowywania swego organizmu. W zajęciach uczestniczą osoby w bardzo różnym wieku, od dwudziestolatków do osiemdziesięciolatków (najstarsza uczestniczka rozpoczęła szkolenie w wieku 88 lat), niewierzący, wierzący różnych wyznań — praktykujący i niepraktykujący. Nie pytamy, kto jakie ma poglądy, ale proponujemy zajęcia wydatnie pomagające w prawidłowej realizacji życia w ramach swego wyznania, w zgodzie ze swymi poglądami i cechami charakteru.

Fundacja nie jest związana z jakimkolwiek kościołem lub ruchem religijnym.

Kornalewiczowie to pierwsze w Polsce prywatne osoby, które oficjalnie zaczęły prowadzić rozwój duchowy. Do 1981 roku problematyką tą zajmowały się wyłącznie kościoły i misje ścieżek dalekowschodnich, pod różnymi nazwami i w różnej formie. Ponad 35 lat praktyki uwiarygodniło skuteczność tej metody. Dotychczas przez różne stopnie szkoleń przeszło wiele tysięcy osób z całej Polski i z zagranicy (Polonia).