Reinkarnacja — zasada stopniowego rozwoju duchowego duszy korzystającej z kolejnych wcieleń

Śmiertelne ciało fizyczne nie jest w stanie wytrzymać wszystkich, niezbędnych w dojściu do doskonałości, doświadczeń życiowych w jednej inkarnacji. Stąd tych ciał jest wiele. Ile? Są różne opinie. Jedni mówią o milionach inkarnacji, czyli całym długim procesie reinkarnacyjnym zaczynającym się od najprostszego organizmu, by po przejściu całego procesu ewolucji dusza doszła do człowieczeństwa. Następnie, już w ciele człowieka, następuje doprowadzanie duszy do doskonałości w przeciągu szeregu inkarnacji. Inni twierdzą, że inkarnacji jest zaledwie kilkanaście.

Reinkarnacja jest oczywistością w kulturach dalekowschodnich, w kulturach pierwotnych oraz w nielicznych prądach wywodzących się z judeochrześcijaństwa. Trzy wielkie religie światowe: judaizm, islam i chrześcijaństwo nie uznają reinkarnacji, z tym że w chrześcijaństwie do połowy VI wieku była w tym zakresie dowolność. Dopiero sobór w Konstantynopolu (553 r.) uznał wiarę w reinkarnację za sprzeczną z chrześcijaństwem. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wiara w reinkarnację w gminach chrześcijańskich była do soboru konstantynopolskiego dosyć powszechna.

W trakcie zajęć z Rozwoju Duchowego omawiamy zagadnienie reinkarnacji i jak w przypadku każdego innego tematu — jest tu pełna dowolność rozumienia tego zagadnienia.

Rozwój duchowy niewątpliwie wiąże się z wiarą w jedną inkarnację lub w reinkarnację.