Los człowieka. Czy mamy na niego wpływ?

Los człowieka jawi się nam jako zagadka, jako obarczone licznymi przypadkowymi sytuacjami życie, często pozbawione sensu, usiane niezawinionymi porażkami i nieoczekiwanymi sukcesami. Mamy wrażenie kompletnego bałaganu i nieprzewidywalności. Niekiedy mówimy, że dana osoba wygrała los życia na loterii. O kimś innym, że cokolwiek by zrobił, jakkolwiek by się zachował, to i tak zawsze poniesie porażkę.

Od czego zależy los człowieka? Z całą pewnością od przeznaczenia i od wolnej woli. Los życia sami wybieramy, korzystając z wolnej woli. Nie znając przeszłości i przyszłości, musimy podjąć decyzję, oby prawidłową. I to jest ogromna sztuka. Dlatego tak ważny jest rozwój duchowy, bo wchodząc na wyższe poziomy duchowego rozwoju, mamy szanse popełniać mniejszą liczbę błędów.

Los człowieka zawsze obarczony jest błędami. Istotne jest, by nie popełniać tych samych błędów, wyciągać wnioski z przeszłości i dzięki temu kształtować lepszy los człowieka, lepszą drogę życia.