Sens życia — każdy nad nim się zastanawia, szczególnie w momentach trudnych, przełomowych dla człowieka

Pytanie, po co żyjemy, jest tak stare, jak długo na Ziemi istnieje homo sapiens. Sens życia jest i był przedmiotem wielu rozpraw filozoficznych, o nim mówią wszystkie religie świata. I pomimo tak licznych analiz pytanie to ciągle jest powtarzane przez każdego człowieka. Z punktu widzenia duchowego rozwoju cały sens życia wiąże się z jak najlepszą realizacją życia, czyli osiągnięciem możliwie największego rozwoju duchowego w tej inkarnacji. Nic bardziej prostego. No tak, ale tu zaczynają się schody, bo ten rozwój duchowy jest zindywidualizowany, czyli każdy z nas co innego ma osiągnąć, co innego realizować. Sens życia każdy z nas musi sam sobie wyznaczać. Rozwój duchowy jest w tym niezwykle pomocny. Ogólnie można powiedzieć, że sens życia każdego człowieka sprowadza się do służenia innym. Jest to piękne hasło, ale jak je urzeczywistnić? Odpowiedź jest prosta: patrzeć sercem, stale korzystając z rozumu. Ale aby to osiągnąć, konieczny jest rozwój duchowy. Mamy kłopoty z sensem życia dlatego, że nie rozwijamy się duchowo. Rozwój duchowy każdemu przybliży jego sens życia.