Bioterapia to umiejętność pomocy osobie potrzebującej, poprzez przekaz energetyczny

Bioterapia jest skrótowym terminem pochodzącym od bioenergoterapii. Jest to metoda należąca do tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Korzystanie z bioterapii powinno być skorelowane z leczeniem metodami medycyny naukowej. Niestety medycyna konwencjonalna nie uznaje tej metody za uzasadnioną naukowo, w związku z tym nie tylko nie współpracuje z bioenergoterapeutami, ale ostrzega przed nimi, uważając te metody za szarlatanerię.

Bioterapia jest pomocą duchową dla potrzebujących i w wielu przypadkach daje efekty przekraczające możliwości medycyny konwencjonalnej. Pacjenci o pozytywnych rezultatach zabiegów bioterapii boją się informować o tym lekarzy, by nie zaszkodzić bioenergoterapeucie i nie stracić możliwości pomocy lekarskiej w przyszłości.

Bioterapeutą może zostać wyłącznie osoba na określonym poziomie rozwoju duchowego, której przeznaczenie pozostaje w zgodzie z bioterapią, osoba, która nieustannie rozwija się duchowo, medytuje. Wewnętrzna mądrość powinna danej osobie pozwolić na właściwą odpowiedź na pytanie: „Czy mam prawo być bioterapeutą?”.