Fundacja Homo Homini Frater

Adres dla korespondencji:
Fundacja Homo Homini Frater
skr. poczt. 494
45-955 Opole

Tel. 606 286 163

Uzyskanie połączenia może być czasami trudne, wskazane jest cierpliwe ponawianie próby w różnych godzinach. Przyczyną są nasze liczne wyjazdy, niejednokrotnie poza zasięg operatora telefonii komórkowej. Proszę nie zrażać się trudnościami w uzyskaniu połączenie, należy dzwonić do skutku.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości