Duchowość i doskonalenie duchowe

Doskonalenie duchowe to nieodłączna cecha każdej istoty. Człowiek doskonali się bezustannie pozaświadomie, ale często czyni to również świadomie, wykorzystując techniki rozwoju duchowego. Najistotniejszym doskonaleniem się człowieka jest jego rozwój duchowy.

Duchowość każdego z nas jest inna, każdemu są potrzebne inne narzędzia doskonalenia duchowego. Tylko właściwa osoba jest w stanie to ustalić i zaproponować nam określone działania.

Z tego powodu tak ważne jest znalezienie odpowiedniej osoby i właściwego kursu Rozwoju Duchowego. Program realizowany przez naszą Fundację jest przeznaczony dla współczesnego człowieka kultury zachodniej. Medytacje i inne proponowane techniki uwzględniają odmienność człowieka Zachodu od osób z kręgu kultur dalekowschodnich. Wykorzystywane techniki są oryginalne, bezpieczne i skuteczne.

doskonalenie duchowe

Należy zaznaczyć, że na zajęciach prowadzonych przez Wiesława Kornalewicza nie naucza się technik psychotronicznych w celu uzyskania ich znajomości, umiejętności posługiwania się nimi. Każdy z nas przyszedł na ziemię po to, by służyć innym, a tym samym sobie. Powstaje pytanie: w jaki sposób umiejętność np. eksterioryzacji, widzenia aury może być przydatna w służbie innym osobom?

Na naszych kursach Rozwoju Duchowego przekazuje się tylko te umiejętności, których znajomość pozwala efektywniej zrealizować przeznaczenie.