Rozwój duchowy jest potrzebą każdej osoby. Powstaje pytanie: czym jest duchowy rozwój? Odpowiedź dla każdego z nas może być inna. Dla jednych to uzyskanie właściwości paranormalnych (na przykład chodzenie po ogniu, przenoszenie przedmiotów, lewitacja, jasnosłyszenie, jasnowidzenie, widzenie aury), dla innych to umiejętność dawania sobie rady w trudnym współczesnym świecie (kariera osobista, umiejętność negocjacji, panowanie nad sobą, trzymanie emocji na wodzy), a dla właściwie rozumiejących ten zwrot to świadome podążanie, krok po kroku, drogą do doskonałości. W swej istocie duchowy rozwój jest doskonaleniem się duszy (jak chcą tego wierzący), doskonaleniem się osobowości. Swój duchowy rozwój można prowadzić świadomie, czyli aktywnie pracować, prawidłowo realizując przeznaczenie, korzystając z wolnej woli, kierując losem w sposób mądry. Na kursach Rozwoju Duchowego prowadzone są wykłady o sensie życia, losie człowieka, jego drodze życia. Nauczana jest medytacja naturalna, będąca techniką najlepiej dostosowaną do potrzeb duchowych człowieka Zachodu.

Rozwój duchowy człowieka

W rozwoju duchowym człowieka mówimy o przyśpieszeniu tego rozwoju, o wejściu na drogę jego prawidłowej realizacji. Fundamentem rozwoju człowieka jest jego rozwój duchowy. Bez duchowego rozwoju każda dziedzina rozwoju człowieka będzie ułomna.

Medytacja okazuje się przydatnym narzędziem także w sprawach zawodowych (likwiduje stres), zdrowotnych czy rodzinnych. Widzenie sensu życia zdecydowanie wzmacnia motywację do różnorodnej aktywności. Mądrość jest bardzo przydatna w podejmowaniu decyzji. Rozumienie swojego miejsca w świecie niewątpliwie daje poczucie swoistego komfortu psychicznego. To wszystko wynika z rozwoju duchowego człowieka.

duchowy rozwój