REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ROZWOJU DUCHOWEGO

 1.  Fundacja Homo Homini Frater organizuje, w ramach odpłatnej działalności statutowej, szkolenia w postaci kursów Rozwoju Duchowego.
 2. Co roku Fundacja zamieszcza na swojej stronie internetowej (homini.eu), w mediach i na forach internetowych informację o terminach kursów oraz o opłatach.
 3. Rezerwacja miejsca na szkoleniu wiąże się z przysłaniem zgłoszenia (najlepiej na druku Zgłoszenie ze strony internetowej) i dokonaniu wpłaty w wysokości przewidzianym jako koszt szkolenia w danym turnusie.
 4. Uwidoczniona w wykazie kursów Rozwoju Duchowego opłata składa się z dwóch części: opłaty za pobyt w ośrodku CKS (noclegi i wyżywienie) i opłaty za szkolenie.
 5. Każda osoba indywidualnie uiszcza w ośrodku szkoleniowym należność za swój pobyt. Opłacenie kosztów pobytu winno nastąpić nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, wyjątkowo wpłata może być dokonana w trakcie zakwaterowania w ośrodku.
 6. W razie rezygnacji uczestnika z kursu zwrot opłaty za szkolenie jest możliwy wtedy, gdy informacja o rezygnacji dotrze do Fundacji, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. W takim przypadku potrąca się 10 zł. Sprawę zwrotu opłaty za pobyt w ośrodku należy załatwiać z CKS Poraj.
 7. Zasadą jest kwaterowanie uczestników w pokojach 3-osobowych. Małżeństwa i pary kwaterowane są w pokojach dwuosobowych.
 8. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w pojedynkę winny poprosić o to w zgłoszeniu. W miarę istniejących możliwości otrzymają pokój jednoosobowy, ale dodatkowo wpłacą za pobyt 20 zł za dobę.
 9. Osobie przyjętej na wczasy Rozwoju Duchowego Fundacja wysyła potwierdzenie. W treści potwierdzenia zawarte są informacje organizacyjne — m.in. o sposobach dojazdu i koncie, na które należy dokonywać wpłat za pobyt.
 10. Przywiezienie ze sobą zwierzęcia (np. psa) wiąże się z koniecznością uzyskania odrębnego pokoju i wniesienia opłaty jak za pokój jednoosobowy.
 11. W trakcie pobytu szkoleniowego nie pije się alkoholu, nawet w małych ilościach.
 12. W kursach Rozwoju Duchowego mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat i nie cierpią na choroby psychiczne. Osoby z poważnymi schorzeniami serca i kobiety w ciąży nie biorą udziału w części relaksowo-medytacyjnej.
 13. Osoby, dla których zabrakło miejsc, zostaną natychmiast o tym powiadomione i zostanie odesłana im pełna kwota wpłaty za szkolenie.
 14. Jeśli ktoś zdecyduje się na przyjazd w ostatniej chwili, powinien telefonicznie upewnić się, czy są jeszcze wolne miejsca, dzwoniąc do Fundacji.
 15. Fundacja ma prawo odmowy przyjęcia na szkolenie RD i zastrzega  sobie prawo do odmowy podania przyczyn nieprzyjęcia na szkolenie RD.