REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Fundacja Homo Homini Frater organizuje, w ramach odpłatnej działalności statutowej, szkolenia w postaci kursów Rozwoju Duchowego, nazywanych też wczasami Rozwoju Duchowego.
 2. Co roku Fundacja zamieszcza na swojej stronie internetowej (homini.eu), w mediach i na forach internetowych informację o terminach kursów oraz o opłatach.
 3. Rezerwacja miejsca na szkoleniu wiąże się z przysłaniem zgłoszenia (najlepiej na druku Zgłoszenie ze strony internetowej) i dokonaniu wpłaty w wysokości przewidzianym za koszt szkolenia w danym turnusie.
 4. Każda osoba indywidualnie opłaca swój pobyt w ośrodku szkoleniowym w wysokości podanej w propozycji szkoleniowej. Opłacenie kosztów pobytu winno nastąpić nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, wyjątkowo w trakcie zakwaterowania w CKS.
 5. Uwidoczniona w wykazie kursów Rozwoju Duchowego opłata składa się z dwóch części: za pobyt w CKS (noclegi i wyżywienie) i za szkolenie.
 6. Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w każdej chwili. Zwrot wpłaconych pieniędzy za szkolenie jest możliwy wtedy, gdy informacja o tym dotrze do Fundacji, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Wtedy potrąca się 15 zł. Zwrot kwoty za rezygnację z pobytu należy załatwiać z CKS.
 7. Rezygnacja, która jest zgłaszana z chwilą rozpoczęcia turnusu, nie powoduje zwrotu dokonanej wpłaty.
 8. Zasadą jest kwaterowanie w pokojach 3-osobowych. Małżeństwa i pary kwaterowane są w pokojach dwuosobowych.
 9. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w pojedynkę winny w zgłoszeniu poprosić o to. W miarę istniejących możliwości otrzymają pokój jednoosobowy, ale dodatkowo płacą za pobyt 20 zł za dobę.
 10. Osobie przyjętej na wczasy Rozwoju Duchowego Fundacja wysyła potwierdzenie. W treści potwierdzenia zawarte są informacje organizacyjne — m.in. o sposobach dojazdu i koncie, na które należy dokonywać wpłat za pobyt.
 11. Przywiezienie ze sobą zwierzęcia (psa, kota) wiąże się z koniecznością uzyskania odrębnego pokoju i wniesienia opłaty jak za pokój jednoosobowy.
 12. W trakcie pobytu szkoleniowego nie pije się alkoholu, nawet w małych ilościach.
 13. W kursach Rozwoju Duchowego mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat i nie cierpią na choroby psychiczne. Osoby z poważnymi schorzeniami serca i kobiety w ciąży nie biorą udziału w części relaksowo-medytacyjnej.
 14. Osoby, dla których zabrakło miejsc, zostaną natychmiast o tym powiadomione i zostanie odesłana im pełna kwota wpłaty za szkolenie. Jeśli ktoś zdecyduje się na przyjazd w ostatniej chwili, powinien telefonicznie upewnić się, czy są jeszcze wolne miejsca, dzwoniąc do Fundacji lub do CKS.
 15. Fundacja ma prawo odmowy przyjęcia na szkolenie RD z przyczyn leżących po stronie Fundacji.