Wolna wola, cecha świadomości ludzkiej dająca wolny wybór postępowania

Odwrotnością wolnej woli jest determinizm. Człowiek ma swobodę wyboru albo to warunki zewnętrzne determinują jego decyzje. Ponoć naukowcy znaleźli w mózgu człowieka, w okolicy kory ciemieniowej, ośrodek wolnej woli. Za jedną z najważniejszych cech człowieka uważa się prawo do podejmowania decyzji, czyli posiadanie wolnej woli.

W etyce działanie człowieka powinno być dobre, ale przy możliwości wyboru pomiędzy dobrem a złem decydującą rolę odgrywa wolna wola.

Duchowy rozwój ściśle łączy się z pojęciem wolnej woli i przeznaczeniem. Uważa się wolną wolę i przeznaczenie za przeciwstawne pojęcia. Na zajęciach udowadniamy, że są to dwie strony tej samej monety, ich przeciwstawność jest pozorna.