Parapsychologia — (obok psychologii) zajmuje się zjawiskami psychologicznymi

Parapsychologia nie jest uznawana za naukę, ponieważ bada zjawiska paranormalne, niedające się naukowo udowodnić. Termin parapsychologia wprowadził w 1889 r. Dessoir. Pomimo usilnych starań niektórych naukowców, a przede wszystkim entuzjastów, parapsychologia nie doczekała się naukowego uzasadnienia. Parapsychologia zajmuje się tymi wszelkimi dziedzinami psychologicznymi, na które psychologia jeszcze nie ma poglądu. Nie należy przez to rozumieć, że parapsychologia wyprzedza psychologię lub że się nie myli w wielu kwestiach. Pomyłki są częste, a popełniane są tym łatwiej, że najczęściej nie istnieje możliwość weryfikacji otrzymywanych wyników. Jedną z dziedzin zainteresowań parapsychologii jest medytacja. Istnieje już bardzo dużo wiarygodnych doniesień naukowych mówiących o pozytywnym wpływie medytacji na organizm człowieka. A przecież jeszcze ze 100 lat wstecz naukowcy uważali medytację za wprawdzie miłą, ale stratę czasu. W kręgach chrześcijańskich zaledwie 20 lat temu medytację traktowano jako zło przywleczone ze Wschodu.

Parapsychologia łączy się z rozwojem duchowym człowieka. Dopiero odpowiedni rozwój duchowy człowieka pozwala mu korzystać bezpiecznie z możliwości, jakie dają różne dziedziny parapsychologii. Ważne jest też tu przeznaczenie danej osoby — na ile ma ona prawo w zgodzie ze swoim przeznaczeniem korzystać z technik parapsychologicznych. Decydującą rolę w ocenie tych możliwości odgrywa mądrość. Parapsychologia zajmuje się podobnymi zagadnieniami jak psychotronika, a pośrednio i radiestezja.