Inkarnacja – dane życie na ziemi, od momentu narodzin do śmierci

Inkarnacja jest pojęciem zbliżonym do pojęć: droga życia, los człowieka. Inkarnacja to całokształt historii człowieka, z jego przeznaczeniem, wolną wolą, wyborami, upadkami i sukcesami. Inkarnacja może być udana, czyli zgodna z wolą Boga, a dla ateistów etyczna, twórcza, aktywna. Inkarnacja może też być mało udana, co wynika z naszych poważnych błędów uniemożliwiających spłatę zobowiązań karmicznych, wchodzenia w nowe uzależnienia karmiczne, braku realizacji zaplanowanych doświadczeń duchowych. Inkarnacja niewątpliwie łączy się z pojęciem rozwój duchowy.

Pojęcie inkarnacja jest bliskie kulturom dalekowschodnim, w kulturze zachodniej pojawia się sporadycznie, a jeżeli już, to w nielicznych opracowaniach naukowych.

Niejednokrotnie na ścieżkach duchowego rozwoju spotykamy się ze stwierdzeniem o jakiejś bardzo udanej inkarnacji lub o inkarnacji trudnej, obarczonej błędami. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że każda inkarnacja posuwa nas w rozwoju duchowym do przodu, jednak ten postęp może być znikomy lub znaczny. To, jaki jest, zależy od nas — o tym decyduje nasza mądrość życiowa.

Kolejność inkarnacji to reinkarnacja, odradzanie się do kolejnych wcieleń, czego ostatecznym efektem, w wyniku następujących po sobie zaliczanych stopni rozwoju duchowego, jest dojście do nirwany, oświecenia, zbawienia, doskonałości.