Psychotronika duchowa

Psychotronika duchowa wiąże się ściśle z rozwojem duchowym człowieka.

Psychotronika to pojęcie utworzone na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze. I Polski Kongres Psychotroniki w 1981 roku zdefiniował psychotronikę jako dziedzinę interdyscyplinarną zajmującą się siłami działającymi na odległość oraz interakcjami pomiędzy organizmami a środowiskiem. W istocie psychotronika duchowa obejmuje pełny obszar działań dotychczas określanych jako parapsychologia. Psychotronika stała się tylko nowym terminem; psychotronika i parapsychologią są w sporym obszarze zagadnień synonimami. Podobnie jak parapsychologia, psychotronika wiąże się ściśle z rozwojem duchowym człowieka. Tylko osoba będąca na odpowiednim poziomie rozwoju duchowego może bezpiecznie i skutecznie korzystać z narzędzi, jakie daje psychotronika. Jedną z technik wzmacniających możliwości psychotroniczne jest radiestezja.