Przeznaczenie, przeznaczenie człowieka

Przeznaczenie człowieka to przeświadczenie o zaplanowanym z góry porządku; tak w przypadku losu człowieka, jak i całego świata. Niekiedy uważane za fatum, coś złego, co musi się zdarzyć. Los człowieka jest ustalony, a rola człowieka sprowadza się tylko do tego, by poddać się przeznaczeniu. Nikt nie ma wpływu na przeznaczenie, ono po prostu jest. Wierzący uważają, że przeznaczenie wyznacza Bóg. Podobnie jak jest fatum, jest też szczęście; jedno i drugie wynika z przeznaczenia. Słowem, przeznaczenie to nieodwołalna konieczność, z ludzkiego punktu widzenia korzystna lub negatywna.

Przeciwnością przeznaczenia jest wolna wola. Z punktu widzenia przedstawianych na kursach Rozwoju Duchowego materiałów są to dwie strony tej samej monety. Przeznaczenie jest ściśle związane z wolną wolą. Wypadkową tych dwóch pojęć jest los człowieka.

przeznaczenie człowieka

Przeznaczenie w życiu człowieka

Jedni uważają, ze ich los jest odgórnie przesądzony, życie zaplanowane przez wyższe siły. Inni z kolei są przekonani o tym, że mają wolną wolę i pełną kontrolę nad swoją egzystencją. O przeznaczeniu i wolnej woli można byłoby mówić bez końca. Ten temat jest dla wielu osób mocno drażliwy, wręcz kontrowersyjny. Każdy ma swoje przekonania i postrzega przez nie otaczający świat. Można mieć swoje zdanie i wyobrażenia, ale problem pojawia się w przypadku życia w ideologii – ślepego wierzenia w coś, zamknięcia się na inne możliwości.

Konflikt wolnej woli i przeznaczenia – odmienne zdanie w zależności od punktu widzenia

Niektórzy myślą, że ich działania niczego nie zmienią, bo ich los został już z góry przesądzony i nie można uciec od swojego przeznaczenia. Pojawia się jednak pytanie dotyczące tego, kto zdecydował o tym, że nasze życie ma wyglądać w określony sposób i czy stajemy się z tego powodu bezwolną osobą? Dla innych czymś niewyobrażalnym jest godzenie się ze swoim losem, biorą go we własne ręce, decydują o tym, jak żyć, gdzie i z kim. Można wobec tego powiedzieć, że przeznaczenie jest czymś z góry ułożonym i zapisanym, natomiast wolna wola determinuje i kształtuje wybory, łącznie z losem. Co w takim razie z jasnowidzeniem i wróżeniem? Niektórzy uznają to za zwykłe oszustwa, ale niekoniecznie tak jest. To co zostało przewidziane, może być jedną z wielu alternatyw, w zależności od tego, jakie będą nasze życiowe decyzje – nie dotyczą one tylko naszych wyborów, ale też innych, bo losy wszystkich mogą być ze sobą powiązane w mniejszym lub większym stopniu. Przewidziane nieszczęście może się w ogóle nie wydarzyć, dlatego bardzo zwodnicze jest poleganie tylko na przeznaczeniu i przyjęcie biernej postawy.

Nikt za nas życia nie przeżyje, nie jesteśmy też żadnymi marionetkami w rękach sił wyższych. Zdecydowanie bliższe prawdy jest to, że wolna wola tworzy przeznaczenie. Nie zawsze wybierzemy dedykowaną nam ścieżkę życia, czyli tę dla nas najlepszą. W takim przypadku trzeba zmagać się z różnymi trudnościami, ale zawsze mamy jakiś wybór – od nas zależy to, na jakie konkretnie zdecydujemy się rozwiązanie. Trzeba wtedy ponieść konsekwencje swojego wyboru i starać się jak najlepiej przejść przez życie, mając wpływ na bieg toczących się w nim wydarzeń. Warto wiedzieć, że każdy ma możliwość zatrzymania się i nawet zmiany biegu obranej ścieżki. Świadoma osoba wie, że ma wolną wolę i decyduje o tym, jak ma wyglądać jej życie, ale nie może decydować o cudzym. Niestety niektóre osoby nie mają żadnych ambicji, a swoją bierność tłumaczą tym, że ich los i tak został z góry przesądzony, wobec czego ich starania nie przyniosą żadnych efektów.

Przeznaczenie w życiu człowieka – czy jesteśmy panami swojego losu?

Myślenie, że jakaś nadprzyrodzona i niewidzialna siła decyduje o naszym życiu i śmierci, jest dla wielu bardzo wygodną opcją. W ten sposób chcą uchylić się od wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory i czyny. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na przeznaczenie składa się wiele czynników. Jest ono sumą wszystkich uczynków i to nie tylko tych, które miały miejsce na przełomie kilku/kilkudziesięciu lat, ale ich tysięcy. Trzeba uwzględnić też swoje liczne inkarnacje, które podejmowały konkretne działania będące własnym wyborem. Długo można byłoby mówić o wyborach karmicznych, doświadczeniach z poprzednich żywotów, do których wiele osób nie ma wglądu. Mówi się o tym, że każda dusza wybiera sama swoich nowych rodziców i to, czego będzie chciała doświadczyć w kolejnym wcieleniu. Nie oznacza to jednak tego, że jej przeznaczenie jest z góry ustalone i musi podążać zgodnie z utartym schematem. Czy oznacza to, że trzeba akceptować obecne życie czy walczyć z przeciwnościami losu? Odpowiedzi na to pytanie każdy musi udzielić sobie samodzielnie, zgodnie z obecnym stanem świadomości i przekonaniami.

kursy rozwoju duchowego