Przeznaczenie, przeznaczenie człowieka

Przeznaczenie człowieka to przeświadczenie o zaplanowanym z góry porządku; tak w przypadku losu człowieka, jak i całego świata. Niekiedy uważane za fatum, coś złego, co musi się zdarzyć. Los człowieka jest ustalony, a rola człowieka sprowadza się tylko do tego, by poddać się przeznaczeniu. Nikt nie ma wpływu na przeznaczenie, ono po prostu jest. Wierzący uważają, że przeznaczenie wyznacza Bóg. Podobnie jak jest fatum, jest też szczęście; jedno i drugie wynika z przeznaczenia. Słowem, przeznaczenie to nieodwołalna konieczność, z ludzkiego punktu widzenia korzystna lub negatywna.

Przeciwnością przeznaczenia jest wolna wola. Z punktu widzenia przedstawianych na kursach Rozwoju Duchowego materiałów są to dwie strony tej samej monety. Przeznaczenie jest ściśle związane z wolną wolą. Wypadkową tych dwóch pojęć jest los człowieka.

przeznaczenie człowieka