Droga życia to może przeznaczenie?

A może to wynik naszej wolnej woli? Z punktu widzenia prezentowanego na kursie Rozwoju Duchowego to jedno i drugie. Droga życia może być ciężka, pełna porażek, chorób, kłopotów, nieszczęść. Może być radością każdego dnia, spokojną, a zarazem szybką karierą zawodową, dobrym zdrowiem, dużą sprawnością fizyczną i umysłową, dobrą starością.

Uważa się, że droga życia w dużym stopniu uzależniona jest od wychowania, od tego, co wynosimy z domu. Ale również jest dużo technik mających nam pomóc w realizacji naszych nawet najbardziej fantastycznych planów. Na jednym człowieku ciąży fatum i nic mu się nie udaje w życiu, a inny rodzi się w czepku i wszelkie dobro los przynosi mu na tacy.

Rozwój duchowy jest naznaczony kłopotami w rozpoznaniu drogi życia; jest to normalny element życia, wpisany w cały zespół doświadczeń życiowych, których jedynym celem jest wprowadzenie nas na wyższy poziom duchowego rozwoju.

Droga życia jest wyznaczana zarówno przez przeznaczenie, jak i wolną wolę. Droga życia, inaczej los człowieka, jest nierozerwalnie związana z koniecznością podejmowania świadomych decyzji, które mogą w większym lub w mniejszym stopniu być uwarunkowane naszą intuicją. Droga życia jest wypadkową bardzo wielu elementów wokół nas, w tym sposobu realizacji życia przez naszych bliźnich.