Reinkarnacja – zasada stopniowego rozwoju duchowego duszy korzystającej z  kolejnych wcieleń.

Śmiertelne ciało fizyczne nie jest w stanie wytrzymać wszystkich, niezbędnych w dojściu do doskonałości, doświadczeń życiowych w jednej inkarnacji. Stąd tych ciał jest wiele. Ile, tu są różne opinie. Jedni mówią o milionach inkarnacji, czyli całym długim procesie reinkarnacyjnym zaczynającym się od najprostszego organizmu, by po przejściu całego procesu ewolucji dusza doszła do człowieczeństwa. Następnie, już w ciele człowieka, doprowadzanie duszy do doskonałości w przeciągu szeregu inkarnacji.

Reinkarnacja jest oczywistością w kulturach dalekowschodnich, w kulturach pierwotnych oraz w nielicznych prądach wywodzących się z judeochrześcijaństwa. Trzy wielkie religie światowe: judaizm, islam i chrześcijaństwo nie uznają reinkarnacji. Z tym, że w chrześcijaństwie do połowy VI wieku była w tym zakresie dowolność. Dopiero Sobór w Konstantynopolu (553 r.) uznał wiarę w reinkarnację za sprzeczną z chrześcijaństwem. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wiara w reinkarnację w gminach chrześcijańskich była, do Soboru Konstantynopolskiego, dosyć powszechna.

W trakcie zajęć z rozwoju duchowego omawiamy zagadnienie reinkarnacji i jak w każdym innym temacie jest tu pełna dowolność rozumienia tego zagadnienia.

Rozwój duchowy niewątpliwie wiąże się z zasadą jednej inkarnacji lub reinkarnacji.