Mądrość życiowa to umiejętność właściwego postępowania. Człowiek mądry życiowo realizuje swoje przeznaczenie. Czy tylko człowiek inteligentny może być mądry? Z pewnością do mądrości potrzebna jest wiedza. Ale mamy ludzi mądrze żyjących niewykształconych, a obok osoby z wyżyn intelektualnych, twierdzące, że swoje prawidłowe postępowanie zawdzięczają nabytej wiedzy. Równocześnie wiele osób niewykształconych, ale i intelektualistów postępuje w życiu zwyczajnie głupio. Z punktu widzenia prezentowanego materiału na kursach Rozwoju Duchowego człowieka osoba mądra przede wszystkim musi mieć serce.

Człowiek mądry życiowo postępuje mądrze, ponieważ w bieżącej realizacji swego losu jest w stanie medytacyjnym: jest to tak zwana medytacja w ruchu. Co to jest medytacja w ruchu? To stan szczególny umysłu, znany każdej osobie kompetentnej, działającej z zaangażowaniem i w zgodzie z przeznaczeniem. Np. murarz buduje komuś dom tak, jakby potem sam miał w nim mieszkać. Ten człowiek wykonuje swoją pracę w stanie określanym jako medytacja w ruchu. Każdy rodzaj medytacji przybliża człowieka do mądrości.

Rozwój duchowy człowieka poprzez wykłady, dyskusje, medytacje i inne ćwiczenia wydatnie pomaga w wejściu w stan mądrości życiowej.