Rozwój duszy jest pojęciem wiążącym się z doskonaleniem, czyli stopniowym dochodzeniem ludzi do prawdziwego człowieczeństwa

Rozwój duszy odbywa się poprzez doświadczanie ciałem. Stąd pogląd o reinkarnacji, czyli kolejnych wcieleniach duszy w ciała. Każda osoba podąża swoją ścieżką do doskonałości. Przyjmuje się, że istnieje dla każdego plan doświadczeń życiowych rozłożony na wiele inkarnacji, który realizujemy lepiej lub gorzej. Gorzej — tzn. aby dojść do celu, musimy przeżyć więcej inkarnacji, więcej cierpień, pokonywać do skutku podobne trudności.

Rozwój duchowy w istotnym stopniu może skrócić tę drogę. To skrócenie należy rozumieć jako brak lub istotne zmniejszenie konieczności powtarzania doświadczeń niezaliczonych w wyniku naszych błędów.

Na naszych kursach Rozwoju Duchowego sporo czasu poświęca się na omówienie tej kwestii. Można powiedzieć, że głównym celem każdej osoby rodzącej się na ziemi jest zaliczenie ściśle określonego, przeznaczonego na daną inkarnację odcinka duchowego rozwoju. Od nas zależy, czy zrealizujemy ten plan duchowy, czy będziemy zajmować się przyziemnymi celami. Przez tę ostatnią uwagę nie należy rozumieć, iż istnieje rozdźwięk pomiędzy realizacją przeznaczenia duchowego a ziemskimi celami. W istocie nie ma tu rozbieżności, chociaż niekiedy mamy takie przeświadczenie.