Medytacja transcendentalna ma swojego założyciela — jest nim hinduski mędrzec Maharishi Mahesh Yogi. Została rozpropagowana praktycznie na całym świecie poprzez założoną przez niego organizację Maharishi Foundation Ltd. Transcendentalna medytacja (TM) jest bardzo prosta w praktykowaniu. Siada się z zamkniętymi oczami na mniej więcej 20 minut i powtarza się otrzymaną od nauczyciela mantrę.

Entuzjaści tej techniki medytacyjnej podają wiele jej zalet: zwiększa się sprawność umysłowa i fizyczna, polepsza się zdrowie, łatwiej przychodzą sukcesy w pracy, poprawiają się relacje z otoczeniem i wiele innych. Są liczne badania naukowe dowodzące pozytywnego wpływu medytacji transcendentalnej na życie osób systematycznie ją uprawiających. Niestety, ich wiarygodność jest przez wielu podważana, ponieważ były wykonywane na zlecenie Maharishi Foundation Ltd. Badania te wykazały wyciszenie umysłu, głęboką relaksację ciała, spadek zużycia tlenu, i to w czasie czuwania umysłu. Są to efekty dotyczące osób ćwiczących. Jednak badania dowiodły istotnego wpływu wykonywania medytacji transcendentalnej na otoczenie. Otóż stwierdzono, że jeżeli w danej społeczności medytację tę wykonuje co najmniej 1% ogółu mieszkańców, to zmniejsza się przestępczość, jest mniejsza liczba wypadków drogowych, chorych, ludzie są bardziej aktywni. A mowa tu o osobach, które z medytacją transcendentalną nie mają nic wspólnego, poza tym, że przebywają na tym samym obszarze co grupa medytująca.

medytacja transcendentalna

Popularność medytacji transcendentalnej

Medytacja transcendentalna jest uprawiana na świecie przez ponad 6 milionów osób. W Polsce jest nauczana przez Towarzystwo Transcendentalnej Medytacji oraz przez Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji.

Rozwój Duchowy proponowany przez Fundację Homo Homini Frater duży nacisk kładzie na medytację, jako ważne narzędzie samodoskonalenia. Jakkolwiek uważamy medytację transcendentalną za technikę dobrą, dającą opisane wyżej efekty, uczymy innej techniki medytacyjnej, którą nazywamy medytacją naturalną. Naszym zdaniem medytacja naturalna daje głębsze efekty w osobistym rozwoju duchowym osób ją praktykujących.