Wybaczanie — umiejętność istotna z punktu widzenia rozwoju duchowego, ale trudna

Przebaczam, czyli nie żywię urazy do osoby, która mnie lub kogoś z moich najbliższych skrzywdziła. Czy to wiąże się z zapomnieniem? Z całą pewnością nie. Wybaczyliśmy, ale pamiętamy o doznanej krzywdzie. Wybaczanie jest ważne, ponieważ pozwala nadal współpracować z osobą, która skrzywdziła. Jednakże wybaczanie nie powinno pozwalać na kolejne podobne negatywne zachowanie się krzywdziciela, dlatego potrzebna jest pamięć o doznanej krzywdzie.

W rozwoju duchowym wybaczanie odgrywa ogromną rolę. W prawidłowo realizowanej drodze życia wybaczanie jest naturalną konsekwencją rozwoju duchowego. Na pewnym etapie rozwoju duchowego wybaczanie staje się oczywistością realizowaną świadomie i pozaświadomie. Wybaczanie jest jednym z istotnych elementów proponowanego programu Rozwoju Duchowego.