Rozwój Człowieka


Rozwój człowieka ma miejsce stale.

W duchowym rozwoju człowieka mówimy o przyśpieszeniu tego rozwoju, o wejściu na drogę jego prawidłowej realizacji. Fundamentem rozwoju człowieka jest jego rozwój duchowy. Bez duchowego rozwoju każdy dziedzina rozwoju człowieka będzie ułomną.

Takie narzędzie jak medytacja okazuje się przydatne i w sprawach zawodowych (likwiduje stres), zdrowotnych, czy rodzinnych. Widzenie sensu życia zdecydowanie wzmacnia motywację do różnorodnej aktywności. Mądrość jest bardzo przydatna w podejmowaniu decyzji. Rozumienie swojego miejsca w świecie niewątpliwie daje poczucie swoistego komfortu psychicznego. To wszystko wynika z rozwoju duchowego człowieka.


Facebook